Home

Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië

Het afgelopen jaar was een jaar van transitie voor de Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië. Er speelden twee themas gedurende dit jaar. Enerzijds is de Lions organisatie in Nederland bezig de structuur van de zogenaamde MD-stichtingen (waarvan SLNI er een is) te vereenvoudigen om de beheersbaarheid van de Lions organisatie te vergroten en de branding van Lions minder te versnipperen. Het is de wens van het MD om die stichtingen op te laten gaan in de Stichting Lions Helpen.

Ten tweede heeft het bestuur van SLNI gekeken naar de huidige positie van SLNI binnen de Lions organisatie. Daarbij hebben de volgende overwegingen meegespeeld:

  • Het Lionisme in Indonesië zelf is inmiddels goed ontwikkeld, met meer leden en clubs dan in Nederland, die vaak over significante financiële middelen kunnen beschikken;
  • De traditionele band tussen Indonesië en Nederland is voor de huidige en nieuwe generatie Lionsleden minder ontwikkeld dan voor de vorige generatie.  Om de handen op elkaar te krijgen voor fondsenwervingsactiviteiten is moeilijk;
  • De bijdragen voor de activiteiten komen van slechts een paar personen en gaan — hoe nuttig ook — naar slechts een paar ontvangers;

Gegeven deze omstandigheden heeft het bestuur besloten dat het doorgeven van de nog beschikbare fondsen aan de stichting Lions Helpen, met de intentie dat deze geoormerkt blijven voor projecten in Indonesië, de beste oplossing is. De Stichting SLNI is middels een statuten wijziging en een bestuurswijziging, met goedkeuring van de Gouverneursraad van MD110 omgezet naar Stichting Fundraising Lionsclub Hilversum.

Op 23 juni zijn de gelden aan Stichting Lions Helpen overgemaakt en zijn de statuten wijzigingen bij de notaris gepasseerd. Op de pagina Jaarverslag vindt u dus onze laatste verslaglegging over 2022-2023 tot de statutenwijziging.

SLNI in 3 minuten