ANBI

De Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.